Team IWEZ

Veelgestelde vragen

De belangrijkste vragen vind je hieronder. Mocht je vraag er niet tussen staan, stuur ons dan een e-mail. We beantwoorden ze graag. 

Rik Hoogenberg, onze CEO, woont in een Natura 2000-gebied en zag dat we snel actie moeten ondernemen om deze mooie natuurgebieden voor onze kinderen en kleinkinderen te behouden. Dat is zijn belangrijkste drijfveer. Maar dit dan in balans met de boeren, die in onze ogen een essentiële rol hebben in het landschap en in de leefbaarheid van het platteland.

Op dit moment is het zo dat iedereen maar blijft praten over de problematiek en intussen maakt verdergaande polarisatie het werken aan oplossingen steeds moeilijker. Onze visie is dat als we beginnen met ACTIE samen met de ketenpartijen, de oplossingen er ook wel komen. Maar haast om te beginnen is geboden! Dat hebben we in april gedaan, duur met de Provincie Overijssel en de Superunie de handen in één te slaan. Lees hier meer. Een concreet resultaat en nu is het tijd voor nog meer actie! 

Dit concept hebben we nader onderzocht en naar eerdere initiatieven op dit vlak gekeken. Als we serieus impact willen maken (50% van de Natura 2000-gebieden en de daarin en omheen liggende melkveehouders) dan is de enige route via de huismerken van de supermarkten. De supermarkten hebben immers een groot deel van de markt al, kunnen snel in volumes opschalen en helpen de verandering bij consumenten in gang te zetten. Het leveren van producten op maat blijft echter nog altijd een interessante route in een latere fase.

Het is een term die aangeeft dat marktpartijen samen een transitie inzetten. Ze committeren zich en spreken acties af. Dit wordt ingezet op plekken waar de transitie niet vanzelf tot stand komt; zeg maar dat er impasses zijn. Er ligt anno 2023 veel op het bordje van de boeren. En retailers hebben ambities naar meer biologisch en/of natuurinclusieve producten. Over de hele keten zijn dan veranderingen nodig. De afspraken die je dan maakt worden ook wel Contract for Change genoemd. Dit concept dat inderdaad in Amerika wordt gebruikt, past goed bij wat wij doen.

Wij willen graag zo veel mogelijk Natura 2000-gebieden en melkveehouders verduurzamen. Dat kan alleen als we veel volume doen. De supermarkten doen met hun huismerken grote volumes en willen graag verduurzamen. Dus door samenwerken kunnen we gezamenlijk grote gebieden verduurzamen en dus impact maken op de melkveehouders en de natuur in Nederland.

Het belangrijkste is dat we kiezen voor een integrale aanpak. Integraal in:

  • Waterkwaliteit, biodiversiteit, stikstof, broeikasgassen (methaan en CO₂) en dierenwelzijn.
  • Innovaties op verduurzaming zoveel als mogelijk in lijn met innovaties van verdienmodellen.
  • Niet alleen de boer, maar de hele keten helpt.

Om de stand van zaken van de natuur te kunnen meten (punt 1) gaan we een uitgebreidere versie van de Biodiversiteitsmonitor ontwikkelen (voor de vijf aspecten bij punt 1) op basis van best practices. Dit meetinstrument gaat ons helpen de bereikte resultaten concreet te meten.

We starten op al deze punten een serie aan projecten op (die de komende maanden zullen worden gedefinieerd), die we gaan testen op de deelnemende boerenerven. Bij bewezen succes (op basis van gevalideerde KPI’s) schalen we deze op.

Boeren, melkveehouders, krijgen betaald voor hun stapsgewijze inspanningen om natuurinclusief te gaan werken. We volgen de afspraken die de overheid daarbij met de sector maakt. Daarnaast werken we aan andere manieren van geld verdienen voor boeren.

Wij bepalen de Nederlandse melkprijzen niet, maar wel de voordelen die boeren bij ons genieten relatief ten opzichte van deze prijs. Het gaat ook niet alleen om de melkprijs. Ons aanbod is een totaal van melkprijs en samen werken aan nieuwe verdienmodellen. Door samen te innoveren is er meer kans op succes; dat is heel belangrijk om op de langere termijn het hoofd boven water te houden.

Ben je melkveehouder in of nabij een Natura 2000-gebied en je wilt meedoen of meer informatie? Stuur dan een mail naar info@ikwileerlijkezuivel.nl en vermeld daarbij in welk Natura 2000-gebied je zit.

Daarnaast kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief