Keten afbeelding IWEZ1

De nieuwe keten

Ikwileerlijkezuivel.nl: het begin van het einde van de vastgelopen zuivelketen. Een landelijk schaalbaar initiatief die gaat zorgen voor échte verandering.

Het plan achter de nieuwe keten

Het totale concept van Ikwileerlijkezuivel.nl is innovatief en doorslaggevend voor het toekomstperspectief van melkveehouders in en om Natura 2000-gebieden in Nederland. Echter kunnen wij dit niet alleen. Er is een nieuwe zuivelketen nodig om op grote schaal impact te maken voor boer, natuur en consument. 

In de kern van Ikwileerlijkezuivel.nl wordt niet alleen zuivel geproduceerd, maar ook de gehele keten getransformeerd. 

Als ketenregisseur brengen we diverse stakeholders samen onder het gedeelde doel van eerlijke zuivelproductie voor mens, dier en natuur. Onze aanpak wordt geleid door het krachtige ‘Contract for Change’, een bindende overeenkomst die de fundamenten legt voor de duurzame transformatie in de zuivelketen.

Wie maken er allemaal deel uit van het 'Contract for Change'?

Zoals hierboven al kort aangegeven brengen we alle samenwerkingspartijen samen in ons krachtige instrument: het ‘Contract for Change’.

Diverse stakeholders komen hierin samen, elk met een unieke rol en bijdrage aan de gezamenlijke visie van eerlijke zuivel productie en duurzame landbouw in en om Natura 2000-gebieden in Nederland. 

Laten we eens dieper ingaan op de diverse partijen die deel uitmaken van deze transitie naar een nieuwe zuivelketen en waarom hun betrokkenheid onmisbaar is.

De melkveehouders in en om Natura 2000-gebieden

Melkveehouders in en om Natura 2000-Gebieden in Nederland zijn de basis van onze zuivelketen. Voor onze aangesloten melkveehouders is het ‘Contract for Change’ meer dan een overeenkomst; het is een gezamenlijke belofte om duurzame landbouwpraktijken en bewezen innovaties te omarmen, eerlijke vergoedingen te waarborgen en samen te werken aan het behoud van natuurlijke gebieden.

Het ‘Contract for Change’ biedt onze aangesloten melkveehouders de zekerheid tijdens deze transitie naar het duurzame bedrijfsmodel van de toekomst waarin de boer en de natuur in balans zijn.

De melkveehouder wordt gewaardeerd voor zijn prestaties op het gebied van verduurzaming. De prestaties en de bijbehorende duurzaamheidsvergoeding groeien stapsgewijs met elkaar mee.

Provincies

In samenwerking met provincies leggen we via het ‘Contract for Change’ de basis voor regionale samenwerkingen, waar duurzaamheid en financiële gezondheid voor elke provincie hand in hand gaan. 

We zetten ons in om elke individuele provincie te versterken en een gezonde balans te creëren tussen economische vooruitgang en ecologische verantwoordelijkheid.

Het grote einddoel voor de provincie is ten eerste de verbetering en het behouden van de natuur condities. Ten tweede, het mogelijk maken dat melkveehouders kunnen blijven boeren in en rondom de Natura 2000-gebieden gepaard met een financieel gezond bedrijfsmodel.

Afnemers (Retailers, Consumenten, etc.)

Voor retailers en consumenten vertegenwoordigt het ‘Contract for Change’ onze vastberadenheid om eerlijke zuivelproducten te leveren die niet alleen voldoen aan strenge kwaliteitseisen, maar ook verantwoord en duurzaam zijn. Uw keuzes als afnemers spelen een cruciale rol in het vormgeven van een rechtvaardige zuivelketen. Voor retailers wordt het steeds belangrijker om inzicht te krijgen in de volledige keten, inclusief de zogenaamde ‘scope 3’-rapportages, om zo de impact van hun keuzes op duurzaamheid te kunnen evalueren en verbeteren.

Voor consumenten streven we naar meer transparantie in de keten. Daarom werken we aan het implementeren van QR-codes op onze producten. Deze codes bieden consumenten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het volledige proces, inclusief de betrokkenheid van melkveehouders bij zowel het productieproces als de verduurzamingsstappen om de natuur te verbeteren. Zo kunnen consumenten weloverwogen keuzes maken die in lijn zijn met hun ethische en duurzame waarden.

Productie (Ikwileerlijkezuivel.nl)

Als producent nemen we via het ‘Contract for Change’ een leidende rol op ons, waarbij we transparantie en duurzame productieprocessen garanderen. Doordat wijzelf de productie in handen nemen en dit vereenvoudigd uitvoeren volgens het ‘Tesla-principe’ binnen het productieproces – waarbij we complexiteit uit de keten halen – kunnen we efficiënter werken. 

We hanteren één melkstroom, de Natura 2000-melk, en focussen ons op specifieke producten per fabriek, met slechts één soort verpakking. Bijvoorbeeld Griekse Yoghurt in 1KG emmers. Deze vereenvoudiging resulteert in lagere kosten in het productieproces, wat betekent dat meer opbrengsten naar het boerenerf gaan voor verduurzaming, en tevens voor inkomsten en een goed verdienmodel voor melkveehouders zorgt. 

Hiermee dienen we niet alleen als leverancier van hoogwaardige zuivelproducten, maar ook als voorbeeld, autoriteit en ketenregisseur voor anderen in de zuivelketen en sector om positieve verandering te omarmen.

Overige Stakeholders

Voor retailers en consumenten vertegenwoordigt het ‘Contract for Change’ onze vastberadenheid om eerlijke zuivelproducten te leveren die niet alleen voldoen aan strenge kwaliteitseisen, maar ook verantwoord en duurzaam zijn. Uw keuzes als afnemers spelen een cruciale rol in het vormgeven van een rechtvaardige zuivelketen. Voor retailers wordt het steeds belangrijker om inzicht te krijgen in de volledige keten, inclusief de zogenaamde ‘scope 3’-rapportages, om zo de impact van hun keuzes op duurzaamheid te kunnen evalueren en verbeteren.

Voor consumenten streven we naar meer transparantie in de keten. Daarom werken we aan het implementeren van QR-codes op onze producten. Deze codes bieden consumenten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het volledige proces, inclusief de betrokkenheid van melkveehouders bij zowel het productieproces als de verduurzamingsstappen om de natuur te verbeteren. Zo kunnen consumenten weloverwogen keuzes maken die in lijn zijn met hun ethische en duurzame waarden.

Wat betekent dit voor jou?

Door bij te dragen aan onze missie kunnen wij een gezonde natuur en duurzame zuivelketen doorgeven aan onze volgende generaties! Heb jij dit verantwoordelijkheidsgevoel ook? Join the movement! 

Kun jij een bijdrage leveren?

Alleen samen kunnen we een verschil maken! Ben jij ervan overtuigd dat je een bijdrage kunt leveren aan onze missie? Aarzel dan niet, en neem contact op via info@ikwileerlijkezuivel.nl!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter