Natura 2000

”Alle producten worden samengesteld op basis van natuurlijke ingrediënten (zuivel gemaakt van melk afkomstig uit dé mooiste natuurgebieden van Nederland, de Natura 2000-gebieden). Dit sluit aan bij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar gezond en duurzaam voedsel.”

Eerlijke producten van zuivere grond tegen een faire prijs, dat is waar Ikwileerlijkezuivel.nl voor staat.

Waterkwaliteit en biodiversiteit

Een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Een plek waar plant- en diersoorten worden beschermd die in Europa bedreigd worden door hun natuurlijke leefomgeving. Een beschermd gebied om de biodiversiteit te behouden.  Ikwileerlijkezuivel.nl staat voor het behoud van deze natuurgebieden voor toekomstige generaties. 

”De biodiversiteit van onze natuurgebieden is van essentieel belang voor een gezonde samenleving. Ikwileerlijkezuivel.nl zet in op natuurinclusiviteit van de keten in samenwerking met melkveehouders in en rondom Natura 2000-gebieden”

Broeikasgassen

Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van stikstof en broeikasgassen (zoals CO2 en Methaan) en aan de verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit willen wij, op basis van de inzichten, zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten. De doelen die we willen bereiken leggen we met alle ketenpartijen vast in een Contract for Change.

 

Doelen

De vastgelopen zuivelketen moet ingrijpend gaan veranderen. In ons Contract for Change maken we afspraken met alle partijen binnen de zuivelketen om doelen stapsgewijs te realiseren.

”We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen!” 

Het is tijd voor een landelijk schaalbare initiatief: Ikwileerlijkezuivel.nl.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter