Natura 2000

”Alle producten worden samengesteld op basis van natuurlijke ingrediënten (zuivel afkomstig uit zuivere gebieden) hetgeen wat aansluit bij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar gezond en duurzaam voedsel”

Verse producten van verse oorsprong is waar Ikwileerlijkezuivel.nl voor staat.

Een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Een plek waar plant- en diersoorten worden beschermd die in Europa bedreigd worden door hun natuurlijke leefomgeving. Een beschermd gebied om de biodiversiteit te behouden.
Een concept waar Ikwileerlijkezuivel.nl nauwkeurig mee samenwerkt. Producten van verse oorsprong.

”De biodiversiteit van onze natuurgebieden zijn van essentieel belang voor een gezonde samenleving. Ikwileerlijkezuivel.nl zet in op verduurzaming van de keten in samenwerking met melkveehouders in Natura 2000-gebieden”

”Zuivel rechtstreeks van de boer. Geen rare toevoegingen, puur natuur, zuivel zoals het hoort te zijn”

De biodiversiteit van onze natuurgebieden zijn van essentieel belang voor een gezonde samenleving. Ikwileerlijkezuivel.nl zet in op verduurzaming van de keten in samenwerking met melkveehouders in Natura 2000-gebieden.

Broeikasgassen

Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van stikstof en broeikasgassen (zoals CO2 en Methaan) en aan de verbetering van biodiversiteit willen wij, op basis van de inzichten, zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten. Deze leggen we vast in een Contract for Change met alle ketenpartijen.

 

Doelen

De vastgelopen zuivelketen moet ingrijpend gaan veranderen. In ons Contract for Change maken we afspraken met alle partijen binnen de zuivelketen om onderstaande doelen te realiseren: 

– 50% stikstofreductie

– Dierenwelzijn verbeteren, streven naar 3-sterren Beter Leven

– 80% reductie van broeikasgassen (o.a. CO2, methaan)


”We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen!” 

Het is tijd voor een landelijk schaalbare platform: Ikwileerlijkezuivel.nl.


Meer weten of mee-investeren?

Op dit moment zijn we nog volop in ontwikkeling. Het platform ikwileerlijkezuivel.nl wordt dan ook wekelijks aangevuld met nieuwe informatie. Wil je mee-investeren? Druk dan op de knop!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief