DCIM100MEDIADJI_0781.JPG

Onze melkveehouders

Melkveehouders, de hardwerkende fundatie van de Nederlandse zuivelsector en een groep waarmee we niet zonder kunnen!

De ruggengraat, het antwoord en de toekomst

Jij bent degene die met passie en toewijding zorgt voor het beste product, jouw dieren en de omgeving waarin je werkt. Als ruggengraat van de zuivelketen, vervul jij een essentiële rol in het voldoen aan de hoge eisen die de wereld aan ons voedselsysteem stelt; hoogwaardige en smakelijke producten, een zorgvuldige omgang met het milieu ter bevordering van de natuur.

Deze verwachtingen van onze maatschappij dienen gepast beloond te worden. Bij Ikwileerlijkezuivel.nl zetten we ons in voor een eerlijke zuivelketen, en we zijn verheugd om melkveehouders zoals jij te verwelkomen. We begrijpen dat de uitdagingen en verantwoordelijkheden van het runnen van een melkveebedrijf aanzienlijk zijn en alsmaar groter worden. Daarom gaan wij als Ikwileerlijkezuivel.nl jou ondersteunen en voorzien van middelen die je nodig hebt om waar te maken waar de wereld naar vraagt en wat jij als melkveehouder verdient.

Wat bieden wij?

• Regie over Jouw Toekomst: Blijf aan het roer van je bedrijf in een veranderende wereld. Wij helpen je grip te houden op de complexiteit en veranderingen, zodat je zelf bepaalt welke koers je vaart.

• Tot 12 ct. Extra Melkgeld: Hard werken loont. Dankzij onze sterk vereenvoudigde productie en samenwerking in de keten kun je tot wel 12 cent per liter extra melkgeld verdienen, een mooie maar ook nodige beloning voor jouw inzet.

Kracht in Samenwerking: We werken gebiedsgericht, waarbij we samenwerken met andere melkveehouders en stakeholders in jouw regio. Samen zetten we ons in om de eindstreep te halen en zo een bloeiende toekomst voor onze zuivelsector en de natuur te verzekeren.

• Ondersteuning bij de overgang naar Natuur-Inclusieve Landbouw: De overstap naar duurzame landbouw is een uitdaging, maar samen gaan we deze transitie doormaken. Met praktische hulp en extra financiële waardering maken we de transitie soepeler.

• Innovatiekracht: Samen bouwen we aan vernieuwing, middels ons innovatieprogramma (gaat van start mid-2024). Met onze gezamenlijke inspanningen op innovaties en focus op meetbare resultaten creëren we nieuwe kansen voor groei.

• Gezamenlijke Aanpak voor Subsidies: Vanuit een samenwerkingspartner, de overheid, worden subsidies beschikbaar gesteld voor onze progamma’s. Dankzij onze gezamenlijke aanpak en jouw deelname ervaar ook jij de voordelen van schaalvoordeel en krijg je waar je recht op hebt.

• Juridische Invalshoek: Op basis van onze gesprekken met diverse overheden en juristen is duidelijk geworden dat zij voorzien dat er meerdere rechtszaken op provincies af gaan komen. Activistische natuurorganisaties zullen via de rechter proberen provincies te dwingen vergunningen voor boeren in te trekken als de natuur niet aan de Europese/Nederlandse wet- en regelgeving omtrent natuur en milieu voldoet.

Met de kennis dat de recente analyse van de Natuurdoelen (zoals KDW en KRW) van de provincie niet positief uitvalt, en gezien de recente rechtszaken in het kader van de PAS-melders, is een juridische strijd over het intrekken van vergunningen bij Natura 2000-gebieden een reëel en groot risico. 

De planvorming en concrete gebiedsgerichte uitvoering zoals Ikwileerlijkezuivel.nl deze inzet, zal melkveehouders in en om Natura 2000-gebieden een sterkere juridische positie opleveren om intrekking van vergunningen te voorkomen. Daarnaast staan boeren die zich bij ons aansluiten er niet alleen voor! Samen staan we, ook in juridisch opzicht, sterker!

• Vangnet voor Onvoorziene Uitdagingen: Ook als het even tegenzit, gaan we alsnog door als één keten! Samen met onze partners zorgen we voor een stevig vangnet, zodat je altijd terug kunt vallen op de branchebekende collega afnemers. Dit ontneemt vrijwel alle risico’s, je zou altijd terug kunnen vallen op je toenmalige afnemer door onze afspraken met hen.

Samen Sterker!

In de wereld van de zuivelindustrie weten we één ding zeker: samen staan we sterker. Bij Ikwileerlijkezuivel.nl geloven we in de kracht van samenwerking, vooral wanneer het gaat om gebiedsgerichte samenwerking. Elk natuurlijk gebied is uniek, met zijn eigen uitdagingen en kansen. Daarom is het essentieel dat we samenwerken met jou en andere melkveehouders in jouw regio. Door onze krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken, kunnen we de specifieke behoeften van elk gebied begrijpen en de juiste oplossingen vinden. Met vertrouwen in elkaar en in onze gezamenlijke toekomst zetten we koers naar succes. Samen zijn we onverslaanbaar.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan!

In onze informatiebrochure is uitgewerkt wat samenwerken met Ikwileerlijkezuivel.nl betekent. Ben jij een melkveehouder die zich kan vinden in deze materie en zoekende naar de helpende hand om voorgoed de problematiek aan te pakken? Wacht niet langer, kom in contact en we bespreken laagdrempelig de oplossingen!

Klik hier om naar de pagina te gaan waar je deze informatiebrochure kunt aanvragen.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter