Eerlijkere en groenere zuivel door samenwerking in de keten

Wij zorgen voor échte verandering!

Door de keten te verbinden en innoveren

Eerlijke Missie

Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording.

Een oplossing voor en door ons allemaal

Wij geloven dat samenwerking tussen alle ketenpartners noodzakelijk is om de transitie in de zuivelketen te realiseren: niet door te praten, maar door te doen.

Super efficiënte productie

Door in elke fabriek te focussen op één soort verpakking en een beperkt aantal producten, kunnen we de productie sterk vereenvoudigen. Hierdoor blijft er geld over voor innovatie.

Bereikte mijlpalen

  • De eerste testsamples van de zuivelproducten zijn in proefproductie getest en door de supermarkten positief beoordeeld.

     

  • Ikwileerlijkezuivel.nl plant om circa 1 miljoen per boerenerf beschikbaar te maken voor verduurzaming op het boerenerf te implementeren.
  • Ondertekening van Memorandum of Understanding (MOU) met Provincie Overijssel, met als doel de transitie naar natuur-inclusieve zuivel uit Natura 2000-gebieden in samenwerking met melkveehouders te realiseren. Provincie Overijssel subsidieert deze transitie.
  • Tegelijkertijd is met Superunie voor de afname van zuivelproducten een MOU-deelovereenkomst gesloten, waarbij Superunie de intentie heeft om zuivelproducten af te nemen als aan de afgesproken (kwaliteits)voorwaarden is voldaan. Dit is het startpunt van de transitie met de ketenpartners, waarbij verdere afspraken worden vastgelegd in het Contract for Change.

Recente nieuwsitems

Scheefgroei in de zuivelketen

Boeren krijgen geen eerlijke prijzen en consumenten krijgen geen écht duurzaam geproduceerde zuivel. Dit moet anders!

We hebben inmiddels al met meer digitale platformen kennis gemaakt die een disruptieve impact op hun branche hebben gehad. Denk maar aan Booking.com voor het wereldwijd boeken van hotelkamer; Thuisbezorgd.nl om eten van jouw favoriete restaurant thuis te laten brengen; of Uber die zorgt dat de dichtstbijzijnde taxi je brengt waar je wil.

Ook het platform achter Ikwileerlijkezuivel.nl zal een disruptieve uitwerking op de zuivelmarkt hebben.

Een platform als gamechanger!

Wat doet Ikwileerlijkezuivel.nl?

Video afspelen
Team IWEZ

Het team

Maak kennis met ons team. Het team bestaat uit diverse specialisten die alles in huis hebben om het alternatief te realiseren voor de huidige zuivelketen.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief