Eerlijkere en groenere zuivel door samenwerking in de keten

Wij zorgen voor échte verandering!

Ikwileerlijkezuivel.nl, exclusief voor melkveehouders in en om Natura 2000-gebieden in Nederland!

Met een nieuwe verbonden zuivelketen en innovaties

Eerlijke Missie

Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording.

Een oplossing voor en door ons allemaal

Wij geloven dat samenwerking tussen alle ketenpartners noodzakelijk is om de transitie in de zuivelketen te realiseren: niet door te praten, maar door te doen.

Super efficiënte productie

Door in elke fabriek te focussen op één soort verpakking en een beperkt aantal producten, kunnen we de productie sterk vereenvoudigen. Hierdoor blijft er geld over voor innovatie.

Bereikte mijlpalen

  • Ondertekening van Memorandum of Understanding (MOU) met Provincie Overijssel, met als doel de transitie naar natuur-inclusieve zuivel uit Natura 2000-gebieden in samenwerking met melkveehouders te realiseren. Provincie Overijssel subsidieert deze transitie.
  • Tegelijkertijd is met Superunie voor de afname van zuivelproducten een MOU-deelovereenkomst gesloten, waarbij Superunie de intentie heeft om zuivelproducten af te nemen als aan de afgesproken (kwaliteits)voorwaarden is voldaan. Dit is het startpunt van de transitie met de ketenpartners, waarbij verdere afspraken worden vastgelegd in het Contract for Change.
  • De eerste testsamples van de zuivelproducten zijn in proefproductie getest en door de supermarkten positief beoordeeld.
  • Ikwileerlijkezuivel.nl doelt op circa 1 miljoen per boerenerf beschikbaar te maken voor verduurzaming op het boerenerf te implementeren.
  • Ons team is met de eerste melkveehouders uit het eerste Natura 2000-gebied in gesprek omtrent de eerste melklevering. 
  • De eerste melkleverdatum is concreet. Dit zal in februari 2025 zijn.
  • De kern KPI’s voor ons verduurzamingsprogramma voor het eerste Natura 2000-gebied zijn definitief en al gedeeld met de eerste melkveehouders.

Recente nieuwsitems

Scheefgroei in de zuivelketen

Boeren krijgen geen eerlijke prijzen en consumenten krijgen geen écht duurzaam geproduceerde zuivel. Dit moet anders!

Het is duidelijk dat de huidige zuivelketen scheefgroei bevat. Deze scheefgroei omvat dan ook meer dan één onderdeel. Hierdoor is er een impact volle oplossing nodig; 

Een nieuwe, eerlijke en duurzame zuivelketen waarin melkveehouders en de natuur in Natura 2000-gebieden duurzaam in balans zijn met elkaar. In combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering voor de melkveehouders zodat zij blijvend kunnen boeren.

Dat willen we doen door innovaties op verduurzaming en verdienmodellen.

Deze nieuwe keten waar Ikwileerlijkezuivel.nl deel van uitmaakt zal een disruptieve uitwerking op de zuivelmarkt hebben. Enkel zo lossen we dit probleem echt op. 

Een nieuwe zuivelketen als oplossing!

Wat doet Ikwileerlijkezuivel.nl?

Video afspelen over Tekenmoment MOU Provincie Overijssel, Ikwileerlijkezuivel.nl en Superunie
Team IWEZ

Het team

Maak kennis met ons team. Het team is zorgvuldig geselecteerd en bestaat uit diverse specialisten die alles in huis hebben om het alternatief te realiseren voor de huidige zuivelketen.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter