Over

ikwileerlijkezuivel.nl

Ikwileerlijkezuivel.nl: het begin van het einde van de vastgelopen zuivelketen.

Ikwileerlijkezuivel.nl wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun zuivel. Dit wordt gerealiseerd door regionaal te produceren en de keten en het productieproces in te korten. Daarnaast wordt er ingezet op integrale verduurzaming van de natuur. In het bijzonder van Natura 2000-gebieden, om deze te behouden voor de toekomst.

Eerlijke prijzen voor de boeren

De wereld verandert, nieuwe technologieën komen op en we consumeren anders. De boodschappen bestellen we via de app en worden thuisbezorgd, een hotel boek je in drie klikken en ook je driegangen-diner bestel je eenvoudig online.  

Minder schakels in de keten

Door de komst en de snelle ontwikkeling van internet zijn we nu in staat om processen en ketens anders te organiseren. Ikwileerlijkezuivel.nl gelooft dat ook de zuivelketen anders georganiseerd kan worden. Er zijn minder partijen nodig waardoor de keten van boer naar consument wordt verkort. Hierdoor blijft er meer geld over en krijgen boeren weer eerlijke prijzen voor hun melk. 

Regionale productie & distributie

Minder schakels tussen boer en consument betekent dat we de productie een netwerk van regionale zuivelfabrieken kunnen gaan organiseren doormiddel van nieuwe technologieën (bewezen in andere branches) toe te passen. Hierdoor worden er enerzijds minder kilometers gemaakt om het product bij de consument te brengen en anderzijds weet de consument weer welke boer zijn product levert. Per 1 januari 2023 moet de eerste regionale zuivelfabriek live zijn in Overijssel. In 2023 wordt er verder opgeschaald.

Alle producten worden samengesteld op basis van natuurlijke ingrediënten (zuivel afkomstig uit zuivere gebieden) hetgeen wat aansluit bij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar gezond en duurzaam voedsel. Natuurlijke producten afkomstig vanuit zuivere natuurgrond. 

Door het toepassen van nieuwe technologieën (bewezen in andere branches) wordt de productie van de zuivelproducten weer regionaal en kleinschalig georganiseerd. Hierdoor worden er veel minder kilometers gemaakt om het product bij de consument te brengen en daarnaast weet de consument weer welke boer zijn product levert. Een win-win ten opzichte van al die onnodige kilometers die zuivelproducten op dit moment afleggen door het hele land! Door de regionale productielocaties te standaardiseren en in een digitaal netwerk centraal aan te sturen is het eenvoudig het aantal locaties landelijk uit te breiden.

Eerlijk omgaan met natuur en dier

Duurzaamheid is een begrip waar veel over gepraat wordt. Maar wat doen we er met elkaar écht aan? Eindeloze discussies over modellen, metingen en de impact van de gemeten waarden… De discussie is inmiddels zo complex geworden dat dit voor de meesten van ons niet meer te begrijpen is. Het wordt tijd dat we daadwerkelijk iets gaan doen. De klok staat al voorbij 5-voor-12, als we nog langer wachten wordt de enorme schade aan ons milieu onherstelbaar!

Handen uit de mouwen

Wij zijn daarom wel klaar met steeds maar blijven praten! We steken onze handen uit de mouwen en zijn aan de slag met concrete verbeterprojecten die onze aarde een stukje leuker maken voor ons en voor volgende generaties. Zo willen we een bijdrage leveren aan de urgentie om de schade aan ons milieu te repareren. 

Natura 2000

De biodiversiteit van onze natuurgebieden zijn van essentieel belang voor een gezonde samenleving. Ikwileerlijkezuivel.nl zet in op verduurzaming van de keten in samenwerking met melkveehouders in Natura 2000-gebieden.  

Een oplossing voor en door ons allemaal

Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak van Ikwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen. Er is daarom besloten om naast de al gedane en al geplande investeringen van de oprichters de overige benodigde financiering via crowdfunding op te halen. Hierdoor creëren we een sterke betrokkenheid van onze community bij het vormgeven van de nieuwe zuivelketen en bij het uitdragen van ons concept.

Er wordt met veel enthousiasme gereageerd op onze berichten over onze plannen om een zuivelketen als landelijk schaalbaar alternatief te realiseren. Het aantal geïnteresseerden die op de website hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden groeit snel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we onze community de gelegenheid geven mee te investeren om ons blijvend te kunnen steunen. 

Uit het merendeel van de gesprekken met geïnteresseerden is gebleken dat er een voorkeur is om mede-eigenaar van Ikwileerlijkezuivel.nl te worden. Ikwileerlijkezuivel.nl gaat daarom aan investeerders (certificaten van) aandelen verstrekken voor hun inleg. Deze investering in aandelen is volgens de geïnteresseerden relevant omdat Ikwileerlijkezuivel.nl concrete invulling geeft aan diverse grote (investerings-)trends, zoals de platform economie (Food as a Service), Customized Foods and Nutritions (mineralen en vitaminen; gezondheid).

Contract for Change

We zijn in gesprek met zuivelproducenten, supermarkten, melkveehouders en landelijke en provinciale overheden. Het doel is afspraken te maken t.a.v. eerlijke prijs en verduurzaming. Alleen samen maken we grote impact.  

 

Een eerlijke missie

Tijd voor verandering. Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording.

Perspectief voor een eerlijke prijs

Er zijn minder partijen nodig waardoor de keten van boer naar consument wordt verkort. Hierdoor blijft er meer geld over en krijgen boeren weer eerlijke prijzen voor hun melk.

Verdere verduurzaming voor natuurgebieden

Er moet nu echt iets gebeuren aan de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof en broeikasgassen, en aan de verbetering van biodiversiteit. Daarom starten we zo snel mogelijk met verbeterprojecten, gekoppeld aan een beloningssysteem voor boeren.

Eerlijke
verantwoording

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!

Het verleden in een nieuw jasje

In het verleden was de zuivelketen ingericht op basis van kleinschalige, lokale zuivelfabrieken waar de melk werd verwerkt en waar melkboeren direct de zuivelproducten bij de klanten thuisbezorgden. In een gemoderniseerde vorm willen we nu weer terug naar deze situatie. En dit is ook mogelijk!  
Karnemelk zal bijvoorbeeld weer op een ouderwetse manier worden gekarnd.  Verse producten van verse oorsprong. 

 

 

Transparantie met biodiversiteits-monitor

Door gebiedsgericht te werken is het mogelijk een transparante terugkoppeling te geven over de status van de Natura 2000-gebieden. Denk aan de ontwikkeling van de biodiversiteit en stikstofreductie. Tevens wordt ingezet op het vergroten van het dierenwelzijn.

Verbeterprojecten ten behoeve van uitstoot & biodiversiteit

Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van stikstof en broeikasgassen (zoals CO2 en Methaan) en aan de verbetering van biodiversiteit willen wij, op basis van de inzichten, zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten. Wij zullen onze community actief betrekken om deze projecten te definiëren en te volgen.

Ikwileerlijkezuivel.nl zal jaarlijks een vast percentage van haar omzet investeren in deze projecten die we in nauwe samenwerking met boeren en andere partners gaan uitvoeren. Dit zal in samenhang zijn met de Contract for Change.

De voortgang van onze projecten en de bereikte resultaten zullen we open en eerlijk delen op onze website en doormiddel van QR-codes op onze verpakkingen.

Een platform als gamechanger

Zoals al is bewezen in de wereld van hotels, taxi’s en restaurants zal ook de inzet van een platform de vastgelopen zuivelketen ingrijpend veranderen. 

Daarom gaan we het landelijk schaalbare platform ‘Ikwileerlijkezuivel.nl’ ontwikkelen. Door het inzetten van nieuwe concepten en het toepassen van innovatieve technologieën bouwen we een eerlijk alternatief voor de huidige zuivelketen.

Naast de naturel producten bieden wij op termijn ook de mogelijkheid om producten op maat te produceren. 

Zuivel op maat

Zelf samengestelde zuivelproducten regionaal geproduceerd en eenvoudig besteld en thuisbezorgd

Consumenten hebben steeds meer behoefte aan producten op maat. Zelf samengestelde producten is een trend die je steeds vaker ziet in de consumentenmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de McFlurry van McDonalds waar je op basis van standaard ingrediënten (‘toppings’) je eigen ijsje op maat kunt bestellen! Of de auto-industrie waar je zelf je eigen auto kunt samenstellen, kies je voor zwarte of toch blauwe bekleding? Dit concept gaan we ook toepassen voor Ikwileerlijkezuivel.nl. Op basis van standaard ingrediënten en toppings kan iedereen zijn of haar zuivelproduct via een app zelf samenstellen en vervolgens eenvoudig thuis laten bezorgen.

Eerlijke verantwoording

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!

Inzet Blockchain technologie: betrouwbaar en geheel onafhankelijk

Om een betrouwbaar en geheel onafhankelijk inzicht te geven in de stand van zaken in de zuivelketen gaat Ikwileerlijkezuivel.nl Blockchain technologie inzetten. Blockchain is een onafhankelijke boekhouding op internet waar informatie op een betrouwbare manier wordt vastgelegd zonder tussenkomst van derden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de informatie over duurzaamheid (broeikasgassen, stikstof,  biodiversiteit en dierenwelzijn) of de kosten en prijzen. Hierbij brengen we elke processtap van de zuivelketen in kaart. We beginnen met het vastleggen van de huidige situatie in de keten.

QR-code

Op de verpakkingen van de zuivelproducten zal een QR-code komen te staan waar je de laatste stand van zaken kunt zien van de Natura 2000-gebieden. Zo is de consument gelijk in de gelegenheid om te zien waar de Natura 2000 voor staat en hoe het gerelateerd is aan onze zuivelproducten.

 

Eerlijk en transparant

Ook de resultaten van de verbeterprojecten zullen objectief worden vastgesteld en worden vastgelegd in de Blockchain. Het is van belang dat de gemeten informatie zonder tussenkomst van derden op een betrouwbare manier in de Blockchain wordt geregistreerd. Een mooi voorbeeld is een kippenboerderij die claimt dat haar kippen voldoende beweging krijgen. Dit bewijzen ze door stappentellers aan de pootjes van de kippen te bevestigen. Het aantal stappen van elke kip wordt vervolgens via internet rechtstreeks in de Blockchain geregistreerd. Ook kan er met behulp van drones bijvoorbeeld in kaart worden gebracht hoe de biodiversiteit en daarmee het aantal planten en insecten zich ontwikkelt in een gebied naar aanleiding van een verbeterproject.

Samen investeren in verduurzaming

Ikwileerlijkezuivel.nl gaat van de jaarlijkse omzet een vast percentage reserveren om te investeren in de verbeterprojecten. Opgedane kennis en ervaring wordt publiek beschikbaar gesteld zodat ook anderen hiervan kunnen profiteren. Oftewel, samen de schouders er onder!

Meer weten of mee-investeren?

Op dit moment zijn we nog volop in ontwikkeling. Het platform ikwileerlijkezuivel.nl wordt dan ook wekelijks aangevuld met nieuwe informatie. Wil je mee-investeren? Druk dan op de knop!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief