Over

ikwileerlijkezuivel.nl

Ikwileerlijkezuivel.nl: het begin van het einde van de vastgelopen zuivelketen. Een landelijk schaalbaar platform die gaat zorgen voor échte verandering:

Zuivel op maat

Zelf samengestelde zuivelproducten regionaal geproduceerd en eenvoudig besteld en thuisbezorgd

Consumenten hebben steeds meer behoefte aan producten op maat. Zelf samengestelde producten is een trend die je steeds vaker ziet in de consumentenmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de McFlurry van McDonalds waar je op basis van standaard ingrediënten (‘toppings’) je eigen ijsje op maat kunt bestellen! Of de auto-industrie waar je zelf je eigen auto kunt samenstellen, kies je voor zwarte of toch blauwe bekleding? Dit concept gaan we ook toepassen voor Ikwileerlijkezuivel.nl. Op basis van standaard ingrediënten en toppings kan iedereen zijn of haar zuivelproduct via een app zelf samenstellen en vervolgens eenvoudig thuis laten bezorgen.

Alle producten worden samengesteld op basis van natuurlijke ingrediënten hetgeen aansluit bij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar gezond en duurzaam voedsel. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. ingrediënten die op maat kunnen worden toegevoegd en die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid zoals goede bacteriën voor de darmflora of ‘superfoods’ (mineralen, vitaminen etc.). Er is zoveel meer mogelijk dan de standaardproducten die we nu zien in de koelschappen, laten we hier gebruik van maken!

Door het toepassen van nieuwe technologieën (bewezen in andere branches) wordt de productie van de zuivelproducten weer regionaal en kleinschalig georganiseerd. Hierdoor worden er veel minder kilometers gemaakt om het product bij de consument te brengen en daarnaast weet de consument weer welke boer zijn product levert. Een win-win ten opzichte van al die onnodige kilometers die zuivelproducten op dit moment afleggen door het hele land! Door de regionale productielocaties te standaardiseren en in een digitaal netwerk centraal aan te sturen is het eenvoudig het aantal locaties landelijk uit te breiden.

Een oplossing voor en door ons allemaal

Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak van Ikwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen. Er is daarom besloten om naast de al gedane en al geplande investeringen van de oprichters de overige benodigde financiering via crowdfunding op te halen. Hierdoor creëren we een sterke betrokkenheid van onze community bij het vormgeven van de nieuwe zuivelketen en bij het uitdragen van ons concept.

Er wordt met veel enthousiasme gereageerd op onze berichten over onze plannen om een online zuivel-supermarkt als landelijk schaalbaar alternatief te realiseren. Het aantal geïnteresseerden die op de website hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden groeit snel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we onze community de gelegenheid geven mee te investeren om ons blijvend te kunnen steunen.

Uit het merendeel van de gesprekken met geïnteresseerden is gebleken dat er een voorkeur is om mede-eigenaar van Ikwileerlijkezuivel.nl te worden. Ikwileerlijkezuivel.nl gaat daarom aan investeerders (certificaten van) aandelen verstrekken voor hun inleg. Deze investering in aandelen is volgens de geïnteresseerden relevant omdat Ikwileerlijkezuivel.nl concrete invulling geeft aan diverse grote (investerings-)trends, zoals de platform economie (Food as a Service), Customized Foods and Nutritions (mineralen en vitaminen; gezondheid),

Ons plan is om bij de opstart een ruime meerderheid van de aandelen, circa 80%, uit te geven aan de investeerders in Ikwileerlijkezuivel.nl. Het voordeel van deze aanpak is dat de focus op lange termijn missie en doelstellingen gegarandeerd is en dat we kunnen zorgen dat investeerders van het eerste uur ook mooie rendementen kunnen halen op basis van het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl.

Een eerlijke missie

Tijd voor verandering. Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording.

Eerlijke prijzen voor de boeren door vermindering schakels

Er zijn minder partijen nodig waardoor de keten van boer naar consument wordt verkort. Hierdoor blijft er meer geld over en krijgen boeren weer eerlijke prijzen voor hun melk.

Eerlijk omgaan met natuur & dier

Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof, CO2 en Methaan en aan de verbetering van biodiversiteit willen wij zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten.

Eerlijke
verantwoording

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!

Eerlijke prijzen voor de boeren

De wereld verandert, nieuwe technologieën komen op en we consumeren anders. De boodschappen bestellen we via de app en worden thuisbezorgd, een hotel boek je in drie klikken en ook je driegangen-diner bestel je eenvoudig online.  

Minder schakels in de keten

Door de komst en de snelle ontwikkeling van internet zijn we nu in staat om processen en ketens anders te organiseren. Ikwileerlijkezuivel.nl gelooft dat ook de zuivelketen anders georganiseerd kan worden. Er zijn minder partijen nodig waardoor de keten van boer naar consument wordt verkort. Hierdoor blijft er meer geld over en krijgen boeren weer eerlijke prijzen voor hun melk. 

Regionale productie & distributie

Minder schakels tussen boer en consument betekent dat we de productie en distributie weer regionaal kunnen gaan organiseren door nieuwe technologieën (bewezen in andere branches) toe te passen. Hierdoor worden er enerzijds minder kilometers gemaakt om het product bij de consument te brengen en anderzijds weet de consument weer welke boer zijn product levert.  

Het verleden in een nieuw jasje

In het verleden was de zuivelketen ingericht op basis van kleinschalige, lokale zuivelfabrieken waar de melk werd verwerkt en waar melkboeren direct de zuivelproducten bij de klanten thuisbezorgden. In een gemoderniseerde vorm willen we nu weer terug naar deze situatie. En dit is ook mogelijk!  

Dit is onder andere mogelijk door bijvoorbeeld concepten als “Printing on Demand” toe te gaan passen. Bij “Printing on Demand” worden via een digitaal netwerk (internet) de lokale printers in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië aangestuurd om op die locatie ter plekke je krant of je boek te printen.  

Bij Ikwileerlijkezuivel.nl willen we bijvoorbeeld “3D-foodprinters on Demand” gaan inzetten om dit concept te realiseren. Deze worden regionaal ingezet, maar allemaal centraal vanuit Ikwileerlijkezuivel.nl aangestuurd. Hierdoor kunnen we de kosten per regio laag houden en tegelijk de kwaliteit van ons concept hooghouden.  

Scheefgroei in de zuivelketen

De huidige zuivelketen is volledig scheefgegroeid. De grote spelers in deze keten hebben te weinig aandacht voor de huidige maatschappelijke en duurzaamheidsproblematiek omdat ze zich vooral richten op korte termijn winstmaximalisatie.

Hierdoor krijgen boeren geen eerlijke prijzen en krijgen consumenten geen écht duurzaam geproduceerde zuivel. Dit moet anders!

Eerlijk omgaan met natuur en dier

Duurzaamheid is een begrip waar veel over gepraat wordt. Maar wat doen we er met elkaar écht aan? Eindeloze discussies over modellen, metingen en de impact van de gemeten waarden… De discussie is inmiddels zo complex geworden dat dit voor de meesten van ons niet meer te begrijpen is. Het wordt tijd dat we daadwerkelijk iets gaan doen. De klok staat al voorbij 5-voor-12, als we nog langer wachten wordt de enorme schade aan ons milieu onherstelbaar!

Handen uit de mouwen

Wij zijn daarom wel klaar met steeds maar blijven praten! We gaan de handen uit de mouwen steken en aan de slag met concrete verbeterprojecten die onze aarde een stukje leuker maken voor ons en voor volgende generaties!  Zo willen we een bijdrage leveren aan de urgentie om de schade aan ons milieu te repareren.

Verbeterprojecten ten behoeve van uitstoot & biodiversiteit

Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof, CO2 en Methaan en aan de verbetering van biodiversiteit willen wij, op basis van de inzichten, zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten. Wij zullen onze community actief betrekken om deze projecten te definiëren en te volgen.

Ikwileerlijkezuivel.nl zal jaarlijks een vast percentage van haar omzet investeren in deze projecten die we in nauwe samenwerking met boeren en andere partners gaan uitvoeren.

De voortgang van de projecten en de bereikte resultaten zullen we open en eerlijk met onze community delen.

Een platform als gamechanger

Zoals al is bewezen in de wereld van hotels, taxi’s en restaurants zal ook de inzet van een platform de vastgelopen zuivelketen ingrijpend veranderen. 

Daarom gaan we het landelijk schaalbare platform ‘Ikwileerlijkezuivel.nl’ ontwikkelen. Door het inzetten van nieuwe concepten en het toepassen van innovatieve technologieën bouwen we een eerlijk alternatief voor de huidige zuivelketen.

Eerlijke verantwoording

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!

Inzet Blockchain technologie: betrouwbaar en geheel onafhankelijk

Om een betrouwbaar en geheel onafhankelijk inzicht te geven in de stand van zaken in de zuivelketen gaat Ikwileerlijkezuivel.nl Blockchain technologie inzetten. Blockchain is een onafhankelijke boekhouding op internet waar informatie op een betrouwbare manier wordt vastgelegd zonder tussenkomst van derden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de informatie over duurzaamheid (bijv. CO2, stikstof en biodiversiteit) of de kosten en prijzen. Hierbij brengen we elke processtap van de zuivelketen in kaart. We beginnen met het vastleggen van de huidige situatie in de keten.

 

Ook de resultaten van de verbeterprojecten zullen objectief worden vastgesteld en worden vastgelegd in de Blockchain. Het is van belang dat de gemeten informatie zonder tussenkomst van derden op een betrouwbare manier in de Blockchain wordt geregistreerd. Een mooi voorbeeld is een kippenboerderij die claimt dat haar kippen voldoende beweging krijgen. Dit bewijzen ze door stappentellers aan de pootjes van de kippen te bevestigen. Het aantal stappen van elke kip wordt vervolgens via internet rechtstreeks in de Blockchain geregistreerd. Ook kan er met behulp van drones bijvoorbeeld in kaart worden gebracht hoe de biodiversiteit en daarmee het aantal planten en insecten zich ontwikkelt in een gebied naar aanleiding van een verbeterproject.

Inzichten en inspraak van de community

Ikwileerlijkezuivel.nl gaat van de jaarlijkse omzet een vast percentage reserveren om te investeren in de verbeterprojecten. Uiteraard houden wij onze community continu op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen en de bereikte resultaten van de uitgevoerde projecten.

Opgedane kennis en ervaring wordt publiek beschikbaar gesteld zodat ook anderen hiervan kunnen profiteren. Oftewel, samen de schouders er onder!

Mede eigenaar worden van ikwileerlijkezuivel.nl?

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.

Investeer in Ikwileerlijkezuivel.nl

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.