Toekomstperspectief voor boeren en natuur

 

Ikwileerlijkezuivel.nl start productie in januari 2023

 

ALMELO – Ikwileerlijkezuivel.nl grijpt drastisch in en biedt de oplossing voor het oplossen van het stikstofprobleem en de dramatische vooruitzichten voor vele boeren in de natuur. Ikwileerlijkezuivel.nl is namelijk in verregaande gesprekken met zuivelverwerkers, retailers, boeren in en rondom Natura 2000-natuurgebieden, provinciale overheden, ministeries en banken, om de baanbrekende doorbraak die zij als missie heeft te bewerkstelligen. Het pand voor de eerste zuivelfabriek is inmiddels al aangekocht en toezeggingen van gesprekspartners stromen binnen. Mede-eigenaar worden kan nu ook. De tweede crowdfundingsronde via Eyevestor start op 29 juni. Kortom, het is tijd voor de volgende stap: de realisatie.

 

Toezegging retailers en overheden

Het begon met het idee voor de ontwikkeling van een zuivel-op-maat bestellapp voor consumenten. Echter na de vele gesprekken met alle spelers in de zuivelketen is besloten dat we in de eerste fase gaan samenwerken met de supermarkten. Dit zorgt voor snelheid naar de markt en het vergroten van de volumes, waardoor we meer impact maken en dus meer boeren en natuur kunnen helpen. Alle effort die hierin gestoken is werpt nu zijn vruchten af. Dat betekent dat Ikwileerlijkezuivel.nl in januari 2023 start met de levering van zuivelproducten aan de grote supermarkten van Nederland. “We brengen de hele zuivelketen samen om zodoende samen de schouders onder het huidige stikstofprobleem te zetten. Dit zien wij als de enige mogelijkheid om snel op grote schaal afzet te creëren en aan een beter verdienmodel te bouwen om zodoende zoveel mogelijk boeren toekomstperspectief te bieden,” aldus Rik Hoogenberg.

Daarnaast voert Ikwileerlijkezuivel verregaande gesprekken met ketenpartners waarbij de eerste financiёle toezeggingen zijn gedaan. Met onder andere overheden, boeren en supermarkten worden afspraken gemaakt ten aanzien van concrete  verduurzamingsdoelen in de komende jaren. Deze worden vastgelegd in het Contract for Change en door alle ketenpartijen ondertekend.

 

Concreet is het volgende toegezegd:
– Ikwileerlijkezuivel.nl voert verregaande gesprekken met supermarkten, waarbij er nu al voor 15 miljoen kilo zuivel is toegezegd, startende per 1 januari 2023.

– Ikwileerlijkezuivel.nl voert verregaande gespreken met overheden om 2,85 miljoen beschikbaar te stellen voor het projectteam verduurzaming. Dit wordt ingezet om het Contract for Change met ketenpartners van Ikwileerlijkezuivel.nl uit te voeren.
Ikwileerlijkezuivel.nl plant om circa 1 miljoen per boerenerf beschikbaar te maken voor de komende 3-5 jaar om maatregelen voor verduurzaming op het boerenerf te realiseren.

Eerste zuivelfabriek
In Almelo is een geschikt pand gevonden waar op relatief snelle wijze de eerste zuivelfabriek van Ikwileerlijkezuivel.nl een feit wordt. Uit de onafhankelijke validatie is bleken dat Ikwileerlijkezuivel.nl met haar plannen daadwerkelijk in staat is goedkoper te produceren dan de meeste huidige Nederlandse zuivelverwerkers. Dat betekent dat Ikwileerlijkezuivel.nl in staat is om boeren een eerlijkere prijs te geven voor hun melk en tegelijkertijd samen te werken aan verduurzaming. Bij de verduurzamingsprojecten wordt gekeken naar vijf aspecten: stikstof, broeikasgas, waterkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Eén van de verduurzamingsdoelen is bijvoorbeeld reductie van stikstofgassen met minimaal 50%.

Makkelijk schaalbaar
Op basis van de huidige toezeggingen start de productie in januari 2023 met 15 miljoen liter per jaar. Met de zuivelfabriek in Almelo kan Ikwileerlijkezuivel.nl doorgroeien tot een maximale capaciteit van 35 miljoen liter per jaar. De zuivelfabriek wordt aangestuurd door één centraal digitaal platform. Hierdoor kunnen we ook eenvoudig de volgende regionale zuivelfabrieken opstarten. Kortom, het is schaalbaar en de productiekosten blijven uitzonderlijk laag. In de fabriek wordt de melk, afkomstig van boeren in en rondom Natura 2000-natuurgebieden, verwerkt in een ambachtelijk en puur productieproces tot natuurlijke, lekkere zuivelproducten. De eerste zuivelproducten worden vanaf januari 2023 geleverd aan supermarkten. Nieuwsgierig naar het hele proces? Dit is helder uitgelegd in deze animatie.

Wordt mede-eigenaar
Naast de toezeggingen ten aanzien van o.a. de productie en de te verwachte verduurzamingssubsidies, komt er een tweede crowdfundingsronde via Eyevestor. Vanaf 29 juni is het mogelijk om (opnieuw) te participeren in Ikwileerlijkezuivel.nl. Investeren is mogelijk vanaf € 1.000. Met deze fundingsronde beoogt Ikwileerlijkezuivel.nl € 250.000 op te halen. Het opgehaalde geld wordt onder andere gebruikt om te investeren in het inrichten van de supply chain, om de door de supermarkten toegezegde 15 miljoen kilo zuivel ook daadwerkelijk te kunnen leveren. “Waarom bewerkte zuivelproducten eten, als dat niet gezond voor ons is. Waarom accepteren dat de natuur verder verslechterd, waardoor mensen en dieren geen groene, gezonde leefomgeving meer hebben? Wij vragen iedereen om op te staan tegen scheefgroei binnen de zuivelbranche waar boeren de dupe van zijn! Doe met ons mee”, aldus initiatiefnemer Rik Hoogenberg. Investeren kan via Eyevestor.

Over Ikwileerlijkezuivel.nl
“Wij trekken recht wat is scheefgegroeid in zuivel. Zonder de last van het verleden en met de uitdagingen van deze tijd, innoveren we eco-smart en hightech naar oprechte eerlijkheid voor mens, natuur en dier. Van koe tot glas nemen we iedereen in de keten mee in deze verandering. Samen maken we het verschil”, dat is de missie van Ikwileerlijkezuivel.nl. Ikwileerlijkezuivel.nl is eind 2021 opgericht door initiatiefnemers Rik Hoogenberg, René de Bruijn en Steven Koenders, omdat zij zich hard maken voor baanbrekende verandering in de zuivelindustrie met positieve impact op de kwetsbare Natura 2000-gebieden. Het is nu tijd voor actie. Nieuwsgierig geworden? Op ikwileerlijkezuivel.nl is meer info te vinden.

 

 

 

 

 

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Hoogenberg (06-54363159 / rik.hoogenberg@ikwileerlijkezuivel.nl). Website: www.ikwileerlijkezuivel.nl

 

Crowdfundingsactie via Eyevestor gaat op 29 juni om 17.00 uur live: https://platform.eyevestor.com/members/eyeventures/NL_IWZ

 

Bijlage: Animatie Ikwileerlijkezuivel.nl https://youtu.be/reS2oCP0iXo

Bijlage: Foto zuivelfabriek Almelo met Rik Hoogenberg. Naamsvermelding fotograaf: Lenneke Lingmont

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven van het project ikwileerlijkezuivel.nl? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Newsletter

Vragen over dit artikel? Neem vrijblijvend contact op!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter