Het nieuwe coalitieakkoord & Ikwileerlijkezuivel.nl

Met veel belangstelling hebben wij het coalitieakkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, Lef en Trots’ gelezen (link). Mooi om te zien dat ook de coalitie onze visie op de landbouw omarmt: Toekomstperspectief, innovatie, doelsturing en ‘meten is weten’ zijn als belangrijke thema’s benoemd. 

Wij zijn vanaf onze start al aan de slag gegaan met deze manier van werken. Dat roept enthousiasme op. Wij zien dit terug op de enorme interesse en aanmeldingen in de afgelopen 2 weken op onze advertenties in de Tubantia/Stentor in de Provincie Overijssel. Met meer dan 20.000 interacties op onze website en circa 100 aanvragen van melkveehouders in en rondom Natura 2000-gebieden uit héél Overijssel!

Onderstaand willen wij kort onze visie delen over de belangrijke thema’s.

Letterlijke tekst uit het coalitieakkoord: 

 • Toekomstperspectief en extra aandacht voor jonge boeren, zodat zij bedrijven kunnen overnemen of starten.
 • Er wordt perspectief geboden, waarbij het verdienmodel verbetert en rekening wordt gehouden met het ‘trappetje van Remkes’ (innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen).

   

Onze visie: Twee aspecten zijn van cruciaal belang voor toekomstperspectief voor melkveehouders. 

 • Ten eerste is continuïteit van het melkveebedrijf van groot belang. Dit betekent dat melkveebedrijven en natuur duurzaam in balans zijn. Hierbij is het behoud van de vergunning essentieel. Ook de coalitie hamert continu op het aspect juridische houdbaarheid. Ikwileerlijkezuivel.nl heeft een programma opgezet voor melkveehouders in en rondom Natura 2000-gebieden die als doel heeft deze juridische houdbaarheid te borgen. 
 • Ten tweede is ook een duurzaam verdienmodel noodzakelijk. Door mogelijke extensiveringsmaatregelen en maatregelen in de bedrijfsvoering om de verduurzaming te realiseren zullen de inkomsten onder de streep teruglopen. Het financiële tekort wat hierdoor ontstaat wordt door Ikwileerlijkezuivel.nl gedicht door toeslagen (boven op de FrC-garantieprijs) van 7 tot 12 cent per liter. 
 • Daarnaast zijn we bij Ikwileelijkezuivel.nl al volop aan de slag met innovatieve projecten die zorgen voor een nog beter verdienmodel.

Letterlijke tekst uit het coalitieakkoord: 

 • Boeren en tuinders werken al eeuwen met de bodem, dieren, omgeving en natuur. Zij zijn de professionals. De vakkennis van de boeren en tuinders staat daarom centraal: we gaan van middel- naar doelsturing. De boer staat hierbij aan het roer.
 • Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd. Er wordt zo snel mogelijk, juridisch houdbaar, een ‘afrekenbare stoffenbalans’ ontwikkeld zodat boeren weten waar ze aan toe zijn, zelf kunnen sturen op doelen en deze integraal gehaald worden.

   

Onze visie: Wij geloven in de vakkennis van onze melkveehouders. Vakmanschap dat al van generatie op generatie is overgedragen. Daarom passen wij doelsturing toe op basis van KPI’s waarbij de melkveehouder zelf beslist welke maatregelen het beste bij zijn bedrijf passen. Ikwileerlijkezuivel.nl reikt de melkveehouders verschillende maatregelen aan die bewezen effectief zijn.

Letterlijke tekst uit het coalitieakkoord: 
Waar het gebruik van modellen onontkoombaar is, worden ze mede gebaseerd op meten en weten, en op basis van werkelijke waarnemingen in de praktijk. Het model Aerius calculator wordt ten behoeve van de vergunningverlening vervangen, zodra er een juridisch houdbaar alternatief is.

Onze visie:
De basis van verduurzaming is in onze visie ‘meten is weten’. Het is belangrijk om een goede nulmeting uit te voeren op de afgesproken KPI’s en daarna continu te meten wat de daadwerkelijke stand van zaken is. Ook onze voorkeur gaat sterk uit naar metingen in de praktijk in plaats van berekeningen via modellen. Bij Ikwileerlijkezuivel.nl zijn we al volop bezig met het ontwikkelen van meetmethoden in de praktijk en koppelen we dit aan een slim dashboard dat onze melkveehouders ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissingen. 

 

Letterlijke tekst uit het coalitieakkoord: 

 • Er wordt perspectief geboden, waarbij het verdienmodel verbetert en rekening wordt gehouden met het ‘trappetje van Remkes’ (innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen).
 • Innovatie wordt breed opgevat, dus inclusief voer en management. Innovatie krijgt de ruimte die het verdient, procedures worden aangepast en innovatiemiddelen zo ingericht dat nieuwe vindingen snel juridisch houdbaar toegepast kunnen worden en doelen worden gehaald.


Onze visie:
Wij geloven niet in de ‘heilige graal’. Er is niet één oplossing voor de complexe problematiek bij Natura 2000-gebieden. En daarom zet Ikwileerlijkezuivel.nl in op het selecteren en testen van een groot aantal (elders) bewezen innovaties. Deze toetsen we in zogenaamde demonstratieprojecten op het erf van een deelnemende melkveehouder. Indien succesvol worden deze innovaties en leerervaringen gedeeld met al onze deelnemende melkveehouders. Uiteraard gaat het hierbij om zowel technische innovaties als innovaties op de bedrijfsvoering. 


Mocht je vragen of meer toelichting wensen zouden we het leuk vinden als contact met ons opneemt, dat kan via info@ikwileerlijkezuivel.nl.
 

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven van het project ikwileerlijkezuivel.nl? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Newsletter

Vragen over dit artikel? Neem vrijblijvend contact op!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter