Zie maar, samen zijn we sterker!

Deze maand hebben we een aantal belangrijke updates en successen om met jullie te delen in deze juni-editie van onze nieuwsbrief. Van inspirerende bijeenkomsten met melkveehouders tot belangrijke updates over afstand criteria, er gebeurt veel binnen Ikwileerlijkezuivel.nl. Hieronder tref je de details. 


Succesvolle bijeenkomsten met melkveehouders uit Overijssel
De eerste bijeenkomsten voor melkveehouders uit Overijssel zijn achter de rug en wat een successen waren het! Zowel wij als de melkveehouders gingen met een goed gevoel en vol enthousiasme naar huis. De feedback uit de zaal was zeer positief: de melkveehouders waren te spreken over het gedegen verhaal en de samenstelling en ervaringen van ons team. En dat Ikwileerlijkezuivel.nl exclusief is voor melkveehouders in en rondom Natura 2000-gebieden. Zoals een melkveehouder verwoordde: “Ikwileerlijkezuivel.nl ziet melkveehouders in Natura 2000-gebieden niet als probleem maar als een unieke marktpropositie en zet ze hiermee in hun kracht.” 

We kijken met tevredenheid terug op deze avonden, waar levendige interacties plaatsvonden over een unieke samenwerking tussen Ikwileerlijkezuivel.nl en melkveehouders nabij Natura 2000-gebieden. Terwijl sommigen nog even de tijd nemen om hun stap te overwegen, hebben anderen overtuigend de stap richting samenwerking gezet. Deze stap betekent dat we samen bekijken hoe de samenwerking eruitziet voor hun melkveebedrijf, op basis van het Contract for Change en/of melklevering.

Namens ons hele team willen we nogmaals onze dank uitspreken voor het grote aantal aanwezigen tijdens deze bijeenkomsten.

Provincie Utrecht is ook enthousiast
Provincie Utrecht is ook erg enthousiast over Ikwileerlijkezuivel.nl. Deze provincie heeft ons reeds benaderd om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Dit sluit goed aan bij ons initiatief, aangezien we al goede gesprekken voeren met melkveehouders uit deze provincie.

Oproep aan melkveehouders buiten Overijssel
We hebben goed nieuws voor melkveehouders buiten Overijssel: binnenkort starten we met het organiseren van bijeenkomsten in andere regio’s! Houd onze social media-kanalen in de gaten voor de aankondigingen. Wil je je alvast aanmelden voor een bijeenkomst? Neem contact met ons op via: Aanmelden


Doelsturing KPI-K Standaard

De overheid stelt Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vast voor de landbouw om te verduurzamen, in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. De verwachting is dat dit de standaard gaat worden. Wij zijn hiermee een van de voorlopers waardoor melkveehouders optimaal voorbereid zijn op de toekomstige ontwikkelingen. Deze doelsturing met KPI’s betekent dat melkveehouders beoordeeld worden op meetbare prestaties zoals verminderde uitstoot en bevordering van biodiversiteit. Melkveehouders kunnen zelf maatregelen kiezen om deze doelen te bereiken. Meer informatie vind je op BoerenKPI.nl.

De KPI’s vertalen bedrijfsvoering naar kengetallen die laten zien hoe boeren bijdragen aan duurzaamheid en maken prestatievergelijking op verschillende niveaus mogelijk.

Ikwileerlijkezuivel.nl en KPI’s
Ons beloningsmodel voor duurzaamheidstoeslag gebruikt een KPI-systematiek om verbeteringen in duurzaamheid te stimuleren. Elk melkveebedrijf wordt jaarlijks in juli ingeschaald op brons, zilver, goud of platina op basis van prestaties op 13 KPI’s. Bij 80% van de punten wordt het bedrijf op dat niveau ingeschaald en betaald. Een extra toeslag wordt toegekend als 80% van de boeren in een gebied op zilver of goud presteert, wat samenwerking in Natura 2000-gebieden bevordert. De hoogte van de beloning hangt af van het behaalde plateau, het gebiedsniveau en de maandelijkse melkproductie.

Website updates
We zijn blij om aan te kondigen dat onze website een grote update heeft ondergaan! We hebben alle content grondig herzien en bijgewerkt waar nodig. Een van de belangrijkste toevoegingen is het uitgebreide gedeelte over ons verduurzamingsprogramma, dat nu te vinden is onder het kopje “Melkveehouders”. Hier vind je gedetailleerde informatie over hoe dit programma hebben samengesteld met de geselecteerde KPI’s.

Benieuwd naar meer, klik hier: Verduurzamingsprogramma


Waar staan we nu?

Het is een goed moment om onze progressie over de afgelopen zes maanden samen te vatten. In deze periode hebben we enorme vooruitgang geboekt op het gebied van de productielocatie, het Contract for Change en het verduurzamingsprogramma. Dit betekent dat we volledig concreet zijn van melkgeld tot productie en alles daartussen. 

Daarnaast hebben we flinke stappen gezet met de betrokkenheid van verschillende provincies. Waar we aanvankelijk alleen gesprekken voerden met provincie Overijssel, zijn we nu ook in gesprek met provincies als Gelderland en Utrecht. Dit is cruciaal voor onze strategie om dit landelijke en schaalbare initiatief uit te rollen.

Onze eerste grote provinciale campagne vond in mei plaats in de provincie Overijssel. Deze campagne heeft meer dan 500.000 personen bereikt en resulteerde in een groot aantal aanmeldingen voor onze informatiebijeenkomsten. Hieruit is een eerste groep melkveehouders gevormd waarmee we nu het Contract for Change en de melkleveringsovereenkomst bespreken. Zij zullen de eerste melkveehouders zijn die hun melk leveren voor de zuivel aan de supermarkten.

Update in afstand criteria om mee te doen
Zoals je ondertussen weet, richt Ikwileerlijkezuivel.nl zich exclusief op melkveehouders in en rondom Natura 2000-gebieden. We hebben afstandscriteria geformuleerd die bepalen waaraan een melkveehouder qua ligging moet voldoen. Deze criteria zijn belangrijk om de impact en haalbaarheid van onze duurzaamheidsdoelen te waarborgen.

Om melk te kunnen leveren moet de melkveehouderij moet zich bevinden in of nabij een door ikwileerlijkezuivel.nl vastgestelde afstand van een Natura 2000-gebied. De vastgestelde criteria waaraan minimaal moet worden voldaan:

Criteria 1:

     – De melkveehouderij moet eigen landbouwgrond hebben die zich binnen een straal van 1 km van een Natura 2000-gebied bevindt.

EN

Criteria 2: 

     – De melkveehouderij moet minimaal 25 hectare eigen of gecontracteerde landbouwgrond binnen een straal van 2,5 km van een Natura 2000-gebied hebben, of ten minste 50% van deze landbouwgrond binnen een straal van 2,5 km van een Natura 2000-gebied.


Een kop koffie kan altijd
Heb jij als melkveehouder belangstelling of ken je een melkveehouder die wellicht in aanmerking komt? Laat het ons weten! We plannen graag een kop koffie om de situatie en de mogelijkheden voor jouw melkveebedrijf zorgvuldig te bespreken.

We hopen dat deze nieuwsbrief je informeert en inspireert over de spannende ontwikkelingen binnen Ikwileerlijkezuivel.nl. Samen werken we aan een eerlijke en duurzame zuivelproductie. Bedankt voor je voortdurende steun en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Team Ikwileerlijkezuivel.nl 

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven van het project ikwileerlijkezuivel.nl? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Newsletter

Vragen over dit artikel? Neem vrijblijvend contact op!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter