Investeer in Ikwileerlijkezuivel.nl

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.

Stel je voor dat we verder gaan met de huidige vastgelopen en scheefgegroeide  zuivelketen en er vrijwel niets zou veranderen.

Dan zullen steeds meer boeren door de lage melkprijzen in financiële problemen komen en hun bedrijf moeten beëindigen.

Er zullen steeds minder en steeds minder verschillende soorten planten komen, minder insecten, minder bijen en daardoor minder vogels. De natuur wordt steeds minder en onze milieuproblemen worden steeds groter.

Het is daarom echt de hoogste tijd om het roer om te gooien. En dan niet een beetje aanpassen maar fundamenteel en ingrijpend veranderen.

Disruptie van de huidige zuivelketen is bittere noodzaak om te zorgen dat boeren weer eerlijke prijzen krijgen en de natuur weer een eerlijke kans krijgt om te herstellen.

Dus help mee om de nieuwe, landelijke, eerlijke zuivelketen te bouwen en investeer mee in Ikwileerlijkezuivel.nl

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.

Investeer jij vanaf 5.000 euro?

Heel erg bedankt!

We nodigen je uit (twee personen) voor een rondleiding op de boerderij met aansluitend een ‘boerenlunch’

Investeer jij vanaf 10.000 euro?

Heel erg bedankt!

We nodigen je uit voor een leuke dag op en rond de boerderij inclusief een ‘boerenlunch’ en een diner of BBQ op de boerderij.

Investeer jij vanaf 50.000 euro?

Heel erg bedankt!

We nodigen je uit voor een leuke dag op en rond de boerderij inclusief een ‘boerenlunch’ en een diner of BBQ op de boerderij.

Daarnaast nodigen we je uit om deel te nemen aan onze adviesraad.

Waarvoor wordt de investering gebruikt?

De investering wordt vrijwel volledig gebruikt voor het realiseren van fase 1: het MVP (Minimum Viable Product), oftewel hetgeen we minimaal willen realiseren om aan te tonen dat ons concept van de online zuivelsupermarkt ook daadwerkelijk werkt.

Het MVP bestaat uit een app waar consumenten hun zuivel op maat kunnen bestellen en thuisbezorgt krijgen, de blauwdruk van een regionaal zuivelcentrum in een landelijk digitaal netwerk en een sociaal contract met onze community met daaraan gerelateerd de eerste verbeterprojecten.

Daarnaast willen we drie tot zes maanden proefdraaien met klanten en boeren om op basis van de eerste ervaringen de online zuivel supermarkt te optimaliseren.

2,5% van de investering wordt gebruikt voor de transactiekosten voor deze crowdfunding.

De oprichters hebben de kosten gedragen (naast de vele uren die al zijn geïnvesteerd) om te komen tot waar we nu zijn. Dan moet je denken aan alle kosten om op te starten, de oprichtingskosten, marketing en communicatiekosten, etc.

Omdat we het echter belangrijk vinden om als oprichters ook een ‘skin in the game’ te hebben zullen wij gezamenlijk 50.000 euro in Ikwileerlijkezuivel.nl investeren. Dit bedrag bestaat enerzijds uit de al gemaakte kosten (tot heden circa 20.000 euro) en anderzijds een aanvullende investering tot een totaal van 50.000 euro.

Dividend beleid

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld wat de hoogte van de dividend uitkering zal zijn. Het beleid omtrent het uit te keren dividend zal mede afhankelijk zijn van de gemaakte winst, de gewenste kaspositie van Ikwileerlijkezuivel.nl en de toekomstige investeringen.

De verwachting is dat gezien de benodigde investeringen en aanloopverliezen de eerste drie jaar geen dividend zal worden uitgekeerd.

Indien de situatie ontstaat dat Ikwileerlijkezuivel.nl voldoende winst maakt of indien er een volgende investeringsronde nodig is bestaat er voor Ikwileerlijkezuivel.nl (of de Stichting administratiekantoor  Ikwileerlijkezuivel.nl) de mogelijk de (certificaten van) aandelen terug te kopen tegen vooraf vastgestelde prijzen. Dit is het terugkooprecht. Na één jaar bedraagt deze prijs 1,25 keer de inleg, na twee jaar bedraagt deze prijs 1,60 keer de inleg en na drie en een half jaar bedraagt deze prijs twee keer de inleg. Uiteraard kunnen de crowdfunders van het eerste uur opnieuw mee-investeren indien er een nieuwe crowdfunding wordt opgestart voor een vervolginvestering.

Eigenaarschap gescheiden van zeggenschap

Omdat we onze lange termijn missie, een eerlijke zuivelketen, centraal stellen hebben we besloten de crowdfunders wel eigenaarschap (certificaten met winstrecht) te geven maar geen zeggenschap (certificaten zonder stemrecht). Hiermee willen we voorkomen dat winstmaximalisatie leidend gaat worden.

De crowdfunders krijgen wel invloed op het vaststellen en realiseren van de eerlijke missie van Ikwileerlijkezuivel.nl middels het op te stellen sociaal contract waar de (midden)lange termijn doelstelling worden vastgelegd en vervolgens vertaald naar projecten. We zullen transparant rapporteren over de bereikte resultaten in relatie tot het opgestelde sociaal contract.

Het team

Ook medewerkers en oprichters in het team van Ikwileerlijkezuivel.nl kunnen certificaten van aandelen verdienen als ze succesvol hebben bijgedragen aan de missie en de doelstellingen van Ikwileerlijkezuivel.nl, dat lijkt ons ook wel zo eerlijk.

Het voordeel is dat het team op deze wijze dezelfde belangen nastreeft als de crowdfunders: van Ikwileerlijkezuivel.nl een groot succes maken!

Voor deze certificaten geld dezelfde terugkoopregeling als voor de crowdfunders, echter de crowdfunders hebben voorrang op het terugkrijgen van hun inleg. Het team krijgt dus pas hun beloning als de crowdfunders hun inleg eerst hebben ontvangen.

Mede eigenaar worden van ikwileerlijkezuivel.nl?

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.

Investeer in Ikwileerlijkezuivel.nl

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.