Investeer in Ikwileerlijkezuivel.nl

Sta op tegen dichtgetimmerde ramen en deuren

We liggen op koers om de eerlijke zuivelketen te realiseren! Met het geld dat is opgehaald bij de eerste crowdfundingsronde (ruim € 200.000) en onze eigen investeringen hebben we de opstartkosten, marktintroductie en het aanhaken van onze ketenpartners weten te bekostigen. Nu is het tijd voor de volgende stap. Namelijk het inrichten van de supply chain, om de door de supermarkten toegezegde 15 miljoen kilo zuivel ook daadwerkelijk te kunnen leveren.

Naast de financiële toezeggingen van onze gesprekspartners, vinden we het belangrijk dat iedereen kan mee-investeren. Wordt dus ook mede-eigenaar van Ikwileerlijkezuivel.nl. Met de tweede crowdfundingsronde beogen we € 250.000 op te halen. Investeren is mogelijk vanaf € 504. 

Waarom investeren?

 • Regionale zuivel
  Zuivel van boeren uit jouw eigen regio. De zuivel wordt verwerkt in onze regionale zuivelfabrieken tot lekkere, natuurlijke zuivelproducten. 
 • Boeren krijgen meer voor hun melk
  Een betere prijs is mogelijk door een kortere en eenvoudigere keten en wordt gebaseerd op bereikte resultaten.
 • Verbetering van biodioversiteit
  Dit zorgt voor een schone lucht en drinkwater, voor bevruchting van gewassen en voor een gezonde bodem met veel verschillende soorten planten.
 • Regie op de keten en moreel leiderschap
  In het Contract for Change maken we afspraken voor 5-6 jaar met ketenpartijen voor een eerlijke prijs en verduurzaming.
 • Impact creëren door schaalvergroting 
  We gaan van provincie naar provincie. Nieuwe zuivelfabrieken zijn makkelijk toe te voegen aan ons digitale platform.
 • Eén digitaal netwerk
  De regionale zuivelfabrieken, de bestelapp, het logistieke proces, de verduurzamingstrajecten, alles staat in verbinding met elkaar door één digitaal platform.
 • Transparanter dan dit kan het niet
  Scan de QR-code op de verpakking en zie direct uit welk Natura 2000-gebied het product komt, van welke boeren, welke verduurzamingsmaatregelen er zijn genomen en wat dit oplevert. Alle data wordt vastgelegd in de Blockchain.
 • Geen geknutsel
  Onze producten zijn gemaakt van hele melk. Volgens een zuiver proces, zonder onnodige stappen en toevoegingen. Dat proef je!

 

Mede-eigenaar

Ook mede-eigenaar worden? Die kans geven we je graag. Investeer nu mee en draag bij aan dé verandering binnen de gehele zuivelketen. 

Waarvoor wordt de investering gebruikt?

De investering van deze tweede crowdsfundingronde wordt o.a. gebruikt om te investeren in het inrichten van de supply chain, om de door de supermarkten toegezegde 15 miljoen kilo zuivel ook daadwerkelijk te kunnen leveren. 

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Onze mijlpalen:

 • Er is een pand aangekocht voor de 1e zuivelfabriek en er is gestart met de inrichting.
 • De eerste testsamples van de zuivelproducten zijn in proefproductie.
 • We voeren verregaande gesprekken met strategisch partners voor investeringen.
 • We zijn verregaand in gesprek met supermarkten, waarbij er ruim 15 miljoen kilo zuivel is toegezegd aan jaaromzet.
 • Er is door de overheid 3 miljoen gereserveerd voor het projectteam verduurzaming. Dit is gereserveerd in de budgetten van het Contract for Change met ketenpartners van Ikwileerlijkezuivel.nl.
 • Er is 1 miljoen per boerenerf beschikbaar voor de komende 3-5 jaar om de maatregelen voor verduurzaming op het boerenerf te implementeren.

De verkoop van onze producten gaat in drie fases:

1. Supermarkten; hierdoor zorgen we dat we impact kunnen maken.
2. Specials voor specifieke doelgroepen (bv. sportscholen, zorginstellingen, hotelketens); op deze producten zitten hogere marges.
3. Online personalisatie rechtstreeks aan de consument; op deze producten zitten tevens hogere marges. 

Eerste Crowdfundingsronde

Met de eerste ronde is er € 204.800 opgehaald. 
Daarnaast hebben de oprichters de kosten gedragen (naast de vele uren die al zijn geïnvesteerd) om te komen tot de eerste crowdfundingsronde. Dan moet je denken aan alle kosten om op te starten, de oprichtingskosten, marketing en communicatiekosten etc. 

Omdat we het echter belangrijk vinden om als oprichters ook een ‘skin in the game’ te hebben, hebben wij gezamenlijk € 50.000 euro in Ikwileerlijkezuivel.nl geïnvesteerd.

Dividend beleid

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld wat de hoogte van de dividend uitkering zal zijn. Het beleid omtrent het uit te keren dividend zal mede afhankelijk zijn van de gemaakte winst, de gewenste kaspositie van Ikwileerlijkezuivel.nl en de toekomstige investeringen.

De verwachting is dat gezien de benodigde investeringen en aanloopverliezen de eerste drie jaar geen dividend zal worden uitgekeerd.

Indien de situatie ontstaat dat Ikwileerlijkezuivel.nl voldoende winst maakt of indien er een volgende investeringsronde nodig is bestaat er voor Ikwileerlijkezuivel.nl (of de Stichting administratiekantoor Ikwileerlijkezuivel.nl) de mogelijkheid de (certificaten van) aandelen terug te kopen tegen vooraf vastgestelde prijzen. Dit is het terugkooprecht. Na één jaar bedraagt deze prijs 1,25 keer de inleg, na twee jaar bedraagt deze prijs 1,60 keer de inleg en na drie en een half jaar bedraagt deze prijs 2 keer de inleg. Uiteraard kunnen de crowdfunders van het eerste uur opnieuw mee-investeren indien er een nieuwe crowdfunding wordt opgestart voor een vervolginvestering.

Eigenaarschap gescheiden van zeggenschap

Omdat we onze lange termijn missie, een eerlijke zuivelketen, centraal stellen hebben we besloten de crowdfunders wel eigenaarschap (certificaten met winstrecht) te geven maar geen zeggenschap (certificaten zonder stemrecht). Hiermee willen we voorkomen dat winstmaximalisatie leidend gaat worden.

De crowdfunders krijgen wel invloed op het vaststellen en realiseren van de eerlijke missie van Ikwileerlijkezuivel.nl middels het op te stellen Contract for Change waar de (midden)lange termijn doelstellingen worden vastgelegd en vervolgens vertaald naar projecten. We zullen transparant rapporteren over de bereikte resultaten in relatie tot het opgestelde Contract for Change.

Doe mee

Dat kan nu vanaf € 504! Draag bij aan een eerlijke toekomst voor boer, natuur en dier.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief