Investeer in Ikwileerlijkezuivel.nl

Fases Ikwileerlijkezuivel.nl

Op dit moment heeft Ikwileerlijkezuivel.nl de eerste en tweede fase afgerond. Dit betekent dat wij ons nu in fase 3, de opstartfase, begeven van het project. Het streven is om binnen 12 maanden het platform voor de eerste zuivelfabriek afgerond te hebben. Deze wordt zo ontwikkeld dat landelijk opschalen eenvoudig is. Hierna wordt er binnen 3 tot 6 maanden de gebruikerservaringen verzameld om platformen te verbeteren en te optimaliseren.

Opstartfase

De eerste fase van de financiering hebben wij succesvol afgerond. We hebben er meer dan 100 mede-eigenaren bij gekregen. Zij geloven, net als ons, in een eerlijkere en groenere zuivelketen. Wij als Ikwileerlijkezuivel.nl kijken hier met een goed gevoel op terug en blikken graag vooruit naar de komende fases van het proces. De crowdfunding is in samenwerking met Eyevestor tot stand gekomen, wat ervoor heeft gezorgd dat er een mooie investeerplek was voor onze investeerders.

Mede-eigenaar

Ook mede-eigenaar worden? Die kans geven we je graag. Op dit moment zijn we een volgende crowdfunding ronde aan het voorbereiden. Naar verwachting is hier eind maart meer over bekend. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of houdt onze website en social in de gaten.

Waarvoor wordt de investering gebruikt?

De investering van de eerste crowdfunding ronde wordt vrijwel volledig gebruikt voor het realiseren van fase 1: het MVP (Minimum Viable Product), oftewel hetgeen we minimaal willen realiseren om aan te tonen dat ons concept ook daadwerkelijk werkt.

Het MVP bestaat uit een app waar consumenten hun zuivel op maat kunnen bestellen en thuisbezorgt krijgen, de blauwdruk van een regionaal zuivelfabriek in een landelijk digitaal netwerk en een Contract for Change met onze ketenpartners, met daaraan gerelateerd de eerste verbeterprojecten.

Daarnaast willen we drie tot zes maanden proefdraaien met klanten en boeren om op basis van de eerste ervaringen de zuivelfabriek te optimaliseren.

2,5% van de investering wordt gebruikt voor de transactiekosten voor deze crowdfunding.

De oprichters hebben de kosten gedragen (naast de vele uren die al zijn geïnvesteerd) om te komen tot waar we nu zijn. Dan moet je denken aan alle kosten om op te starten, de oprichtingskosten, marketing en communicatiekosten etc.

Omdat we het echter belangrijk vinden om als oprichters ook een ‘skin in the game’ te hebben zullen wij gezamenlijk 50.000 euro in Ikwileerlijkezuivel.nl investeren. Dit bedrag bestaat enerzijds uit de al gemaakte kosten (tot heden circa 20.000 euro) en anderzijds een aanvullende investering tot een totaal van 50.000 euro.

Dividend beleid

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld wat de hoogte van de dividend uitkering zal zijn. Het beleid omtrent het uit te keren dividend zal mede afhankelijk zijn van de gemaakte winst, de gewenste kaspositie van Ikwileerlijkezuivel.nl en de toekomstige investeringen.

De verwachting is dat gezien de benodigde investeringen en aanloopverliezen de eerste drie jaar geen dividend zal worden uitgekeerd.

Indien de situatie ontstaat dat Ikwileerlijkezuivel.nl voldoende winst maakt of indien er een volgende investeringsronde nodig is bestaat er voor Ikwileerlijkezuivel.nl (of de Stichting administratiekantoor  Ikwileerlijkezuivel.nl) de mogelijkheid de (certificaten van) aandelen terug te kopen tegen vooraf vastgestelde prijzen. Dit is het terugkooprecht. Na één jaar bedraagt deze prijs 1,25 keer de inleg, na twee jaar bedraagt deze prijs 1,60 keer de inleg en na drie en een half jaar bedraagt deze prijs twee keer de inleg. Uiteraard kunnen de crowdfunders van het eerste uur opnieuw mee-investeren indien er een nieuwe crowdfunding wordt opgestart voor een vervolginvestering.

Eigenaarschap gescheiden van zeggenschap

Omdat we onze lange termijn missie, een eerlijke zuivelketen, centraal stellen hebben we besloten de crowdfunders wel eigenaarschap (certificaten met winstrecht) te geven maar geen zeggenschap (certificaten zonder stemrecht). Hiermee willen we voorkomen dat winstmaximalisatie leidend gaat worden.

De crowdfunders krijgen wel invloed op het vaststellen en realiseren van de eerlijke missie van Ikwileerlijkezuivel.nl middels het op te stellen Contract for Change waar de (midden)lange termijn doelstelling worden vastgelegd en vervolgens vertaald naar projecten. We zullen transparant rapporteren over de bereikte resultaten in relatie tot het opgestelde Contract for Change.