De community

Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak van Ikwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen.

Eigenaarschap en rendement

Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak van Ikwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen.

We hebben er daarom voor gekozen om naast de al gedane en al geplande investeringen van de oprichters de overige benodigde financiering via crowdfunding op te halen. Hierdoor creëren we een sterke betrokkenheid van onze community bij het vormgeven van de nieuwe zuivelketen en bij het uitdragen van ons concept.

Er wordt met veel enthousiasme gereageerd op onze berichten over de scheefgegroeide zuivelketen en op onze plannen om een platform als landelijk schaalbaar alternatief te realiseren. Het aantal geïnteresseerden die op de website hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden groeit snel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we onze community de gelegenheid geven mee te investeren om ons blijvend te kunnen steunen.

De eerste financieringsronde is succesvol afgerond. Ruim 100 investeerders zijn mede-eigenaar geworden. Er zijn (certificaten van) aandelen verstrekt voor hun inleg. Deze investering in aandelen is volgens hun interessant omdat Ikwileerlijkezuivel.nl concrete invulling geeft aan drie grote (investerings)trends:

  • De platform economie (Food as a Service)
  • Customized Foods and Nutritions (mineralen en vitaminen; gezondheid)
  • Blockchain technologie (transparantie)

 
Het voordeel van deze aanpak is dat de focus op lange termijn missie en doelstellingen gegarandeerd is en dat we kunnen zorgen dat investeerders van het eerste uur ook mooie rendementen kunnen halen op basis van het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl.

Houd onze investeerpagina in de gaten voor nieuwe crowdfunding ronden.

 

Contract for Change

Een Contract for Change geeft de ketenpartners de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de doelen van Ikwileerlijkezuivel.nl.

We gaan met de ketenpartners een Contract for Change aan, waarin we vastleggen hoe onze eerlijke missie concreet ingevuld gaat worden. Hierbij sluiten we naadloos aan op het akkoord van Parijs waarin door de Verenigde Naties en 193 landen, waaronder Nederland, de doelstellingen voor klimaat, sociale eerlijkheid en transparantie zijn vastgelegd.

In het Contract for Change, dat we in samenspraak met onze ketenpartners gaan opstellen, worden concrete doelstellingen op deze onderwerpen beschreven. Het Contract for Change zal de leidraad zijn voor het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl.

Meer weten of mee-investeren?

Op dit moment zijn we nog volop in ontwikkeling. Het platform ikwileerlijkezuivel.nl wordt dan ook wekelijks aangevuld met nieuwe informatie. Wil je mee-investeren? Druk dan op de knop!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief