De community

Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak van Ikwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen.

Eigenaarschap en rendement

Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak van Ikwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen.

We hebben er daarom voor gekozen om naast de al gedane en al geplande investeringen van de oprichters de overige benodigde financiering via crowdfunding op te halen. Hierdoor creëren we een sterke betrokkenheid van onze community bij het vormgeven van de nieuwe zuivelketen en bij het uitdragen van ons concept.

Er wordt met veel enthousiasme gereageerd op onze berichten over de scheefgegroeide zuivelketen en op onze plannen om een platform als landelijk schaalbaar alternatief te realiseren. Het aantal geïnteresseerden die op de website hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden groeit snel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we onze community de gelegenheid geven mee te investeren om ons blijvend te kunnen steunen.

Uit het merendeel van de gesprekken is ons gebleken dat er een voorkeur is om zich mede-eigenaar van Ikwileerlijkezuivel.nl te voelen. We willen daarom kiezen om investeerders (certificaten van) aandelen te verstrekken voor hun inleg. Deze investering in aandelen is volgens hun interessant omdat Ikwileerlijkezuivel.nl concrete invulling geeft aan drie grote (investerings)trends:

  • De platform economie (Food as a Service)
  • Customized Foods and Nutritions (mineralen en vitaminen; gezondheid)
  • Blockchain technologie (transparantie)

Ons plan is om een ruime meerderheid van de aandelen, 60%, uit te geven aan de investeerders in Ikwileerlijkezuivel.nl.

Het voordeel van deze aanpak is dat de focus op lange termijn missie en doelstellingen gegarandeerd is en dat we kunnen zorgen dat investeerders van het eerste uur ook mooie rendementen kunnen halen op basis van het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl

Sociaal contract

Een sociaal contract geeft de community de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de doelen van Ikwileerlijkezuivel.nl.

We gaan een ‘sociaal contract’ aan met de community waarin we vastleggen hoe onze eerlijke missie concreet ingevuld gaat worden. Hierbij sluiten we naadloos aan op het akkoord van Parijs waarin door de Verenigde Naties en 193 landen, waaronder Nederland, de doelstellingen voor klimaat, sociale eerlijkheid en transparantie zijn vastgelegd.

In het sociaal contract dat we in samenspraak met onze community gaan opstellen worden concrete doelstellingen op deze onderwerpen beschreven. Dit sociale contract zal de leidraad zijn voor het succes van ‘Ikwileerlijkezuivel.nl’.

Mede eigenaar worden van ikwileerlijkezuivel.nl?

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.

Investeer in Ikwileerlijkezuivel.nl

Mede-eigenaar worden van Ikwileerlijkezuivel.nl is laagdrempelig en kan al vanaf 250 euro. Hiermee sta je aan het fundament van nieuwe en eerlijke zuivelketen: een mooi nalatenschap voor de generaties na ons.